Olympic pokera kluba noteikumi

 

Vispārīgie noteikumi
 1. Olympic Voodoo Poker Club’ā ir iespēja spēlēt sekojošas spēles:

·         Texas Hold’em

·         Omaha

·         Seven Card Stud

·         Five Card Stud (Sökö)

·         Crazy Pineapple

 1.  Maksimālais spēlētāju skaits pie pokera galda:

·         Texas Hold’em, Crazy Pineapple – 10.

·         Omaha, Five Card Stud (Sökö) – 9.

·         Seven Card Stud – 8.

  Dealer’s Choice, ir izņēmums, kurā, neatkarīgi no spēles, maksimālais spēlētāju skaits ir 9.

 1. Smēķēšana pie pokera galdiem ir aizliegta.
 2. Spēlētājiem ir aizliegts:

·         Neadekvāta uzvedība pret kazino vadību, personālu un citiem spēlētājiem.

·         Jebkādā veidā traucēt dīlerim vadīt spēli.

·         Mest ar kārtīm vai žetoniem.

·         Slēpt spēles žetonus.

·         Spēles laikā rādīt savas kārtis pārējiem dalībniekiem.

·         Bojāt kazino inventāru.

·         Krāpšanās ar nolūku. (Negodīga spēle).

·         Turēt uz galda dzērienus, cigaretes, makus un citas nepiederošas lietas.

 1. Klienta nepiedienīgas uzvedības rezultātā Turnīru vadītājam ir tiesības: 

·         Cash game laikā izslēgt dalībnieku uz 10 min. ilgu laiku vai arī aizliegt piedalīties spēlē un atrasties pokera zonā.

·         Turnīra laikā – izslēgt no turnīra vismaz uz 10 min. vai uz ilgāku laiku; pilnībā diskvalificēt no turnīra un aizliegt atrasties pokera zonā (ja spēlētājs tiek diskvalificēts no turnīra, nauda par biļeti netiek atmaksāta).

 1. Turnīru vadītājam ir tiesības ierobežot mobilo telefonu vai citas elektrotehnikas izmantošanu pie pokera galda.
 2.  Sarunas pa mobilo telefonu partijas laikā nav atļautas un var kļūt par iemeslu, lai turnīra vadītājs pieņemtu spēlētāja kārtis par Dead Hand.
 3. Skatītājiem ir aizliegts spēles laikā komentēt, dot padomus un noverst uzmanību spēlētājiem. Turnīra vadītāji var aizliegt skatītājiem atrasties pokera zonā, ja to pieprasa spēlētāji.
 4. Visās pokera spēlēs tiek izmantoti speciāli žetoni (turnīru žetoni un cash žetoni).
 5. Spēles laikā spēlētājiem ir jāsarunājas valodā, kas ir saprotama gan krupjē, gan turnīra vadītājam (latviešu, krievu un angļu) .
 6. Spēlētājiem atļauts spēlēt tikai savā vietā un ar saviem žetoniem un visus lēmumus, kas attiecas uz spēli, pieņemt patstāvīgi.
 7.  Spēlētājs pats ir atbildīgs par vinam izdalīto kāršu drošību.
 8. Dalībnieki viens otram nedrīkst izpaust informāciju par savām kārtīm.
 9. Ja spēles laikā dalībnieks savas kārtis ir atklājis citam dalībniekam, tad pārējiem arī ir tiesības ieraudzīt šīs kārtis (Show one - Show all) – arī tādā gadījumā, ja dalībnieks nomet kārtis, viņš nedrīkst tās atklāt citam spēlētājam, neskatoties uz to, vai šis dalībnieks spēlē vai nē.
 10. Spēles laikā spēlētājiem ir jātur kārtis uz galda tā, lai tās ir redzamas krupjē. Uz pokera galda atrodas atdalošā līnija, pēc kuras dīleris nosaka, vai spēlētājs ir nometis kārtis vai arī turpina spēli. Kārtis, kuras atrodas aiz šīs līnijas vai uz līnijas aizklātā veidā automātiski skaitās kā Folded Hand.
 11. Ja spēles dalībnieks tur savas kārtis tā, ka arī cits dalībnieks var tās redzēt, tad Turnīru vadītājam ir tiesības aizrādīt vai arī uzskatīt šīs kārtis kā Dead Hand.
 12.  Pēc kāršu izdales, iztrūkstošo dalībnieku kārtis tiek uzskatītas kā Dead Hand un tiek savāktas, sākot ar spēlētāju, kurš atrodas aiz Big Blind. Šis noteikums attiecas arī uz spēlētājiem, kuri atrodas uz blind pozīcijas.
 13.  Ja spēlētājs vēlas izdarīt likmi, kas sastāv no vairākiem žetoniem, tas jāizdara ar vienu kustību. Vēlāk pieliktie žetoni netiek pieņemti un šādu likmi sauc par  String Bet.
 14. Ja spēlētājis izdara  String Bet:

·    Ja uz galda jau ir likmes, String Bet tiek pieņemts kā  Call.

·   Ja String Bet  ir pirmā likme, tiek pieņemts tikai pirmais žetons, kas pieskāries galdam .

20. Ja uz galda ir likmes un spēlētājs bez komentāriem uzliek vienu žetonu, kura vērtība ir lielāka par pēdējo likmi, šī likme tiek pieņemta kā Call.

Gadījumā, ja žetona vērtība ir mazāka par iepriekšējo likmi (All in situācijās arī), tad stājās spēkā sekojošie noteikumi :

 • Multi pot  situācijā (ja spēlē piedalās vairāk nekā 2 spēlētāji) spēlētājam ir obligāti jāapstiprina, ka tā likme ir Call. Ja spēlētājs neapstiprina Call, viņš zaudē šo likmi, nevar paaugstināt (Raise), bet drīkst nomest kārtis (fold).
 • Head’s Up situācijā – automātiskais Call.

21. Ja spēlētājs, kuram likmju aplī pieder pirmais vārds, bez komentāriem uzliek vienu žetonu, kura vērtība ir lielāka kā minimālā likme, šī likme tiek pieņemta kā maksimālā iespējamā likme, kādu var izdarīt tekošajā spēlē.  

22. Ja uz galda ir likmes un spēlētājs bez komentāriem uzliek likmi, kas sastāv no vairākiem žetoniem, kuru kopējā vērtība ir pietiekoša minimālajam Raise, tā tiek pieņemta kā raise, ja mazāka, kā Call.

23. Ja spēlētājs ir mutiski paziņojis savas likmes apmēru, šī likme ir jāizdara. Šajā gadījumā ir pieļaujams String Bet.

24. Lēmumus, kas attiecas uz spēli, spēlētāji pieņem noteiktā kārtībā. Ja spēlētājs ārpus kārtas

·         pasaka check, tad tas tiek pieņemts tikai gadījumā, ja check teicis arī spēlētājs, kurš atrodas pirms viņa. Ja iepriekšējais spēlētājs ir uzlicis likmi, tad spēlētājam, kurš izdarīja darbību ārpus kārtas, nav tiesību to paaugstināt (raise). Viņš var pielīdzināties (call) vai nomest kārtis (fold).

·         Ja spēlētājs, kurš atrodas pirms viņa, izdara raise, tad  spēlētājs, kurš izdarīja darbību ārpus kārtas, nevar paņemt savu likmi atpakaļ – viņam ir jāpielīdzinās vai jānomet kārtis.

·          pielīdzinās Call, viņš nevar izdarīt raise, kamēr pie viņa atkārtoti neatgriežas likmju aplis.

·          nomet kārtis, atpakaļ tās netiek atdotas.

·         Pie atkārtotiem augstākminēto punktu pārkāpumiem spēles dalībniekam tiks izteikts brīdinājums vai arī noteikts spēles pārtraukums.

25. Pot Limit и No Limit spēlēs ir spēkā šadi minimālā raise noteikumi:

·         Pirmais raise vienmēr ir dubultota pēdējā likme.

  • Visi sekojošie raise atšķiras no pēdējā raise.

26. Gadījumā, ja spēlētājs atver savas kārtis ārpus kārtas, tad viņš paliek spēlē, bet ar ierobežotām iespējām – tikai Check, Call vai Fold. Pēc partijas beigām pokera vadītājs izsaka spēlētājam brīdinājumu vai uz 10 minūtēm izslēdz no spēles. Ja spēlētājs vairākkārt pārkāpj noteikumus, tad viņš var tikt diskvalificēts no spēles..

27. Showdown   laikā spēlētājam jāatklāj visas savas aizklātās kārtis. Pirmais kārtis atklāj spēlētājs, kurš izdarījis pēdējo bet vai raise (nav svarīgi kurā likmju aplī) un citi spēlētāji tam pielīdzinājušies; pēc tam tiek atvērtas pārējo spēlētāju kārtis pulksteņrādītāja virzienā. Ja visas partijas laikā nav bijis neviena bet un/vai raise, kārtis pirmais atver spēlētājs, kuram bija uzlikta BB

28. Cards Speaks – vinnē spēlētājs, kuram ir labākā kombinācija, pat ja dīleris vai spēlētājs ir kļūdījušies kombinācijas noteikšanā.

29. Kombinācijas izveidei izmanto tikai 5 kārtis. 6. vai 7. kārts nekādā gadījumā nevar noteikt ne uzvaru, ne zaudējumu.

30. Labākās kombinācijas noteikšanā masts netiek ņemta vērā.

31.  Ja banku nevar sadalīt vienādās daļās, nedalāmais žetons (odd chip) tiek : flop spēlēs (ar Button)  – pirmajam spēlētājam aiz button; stud spēlēs (bez Button) – pirmajam spēlētājam no krupjē pa kreisi. 

32. Ja uz galda ir vairāk kā viena banka (side pots), pirmie kārtis ver vaļā tie spēlētāji, kuri pretendē uz pēdējo side pot (no aizmugures uz priekšu sākot no pēdējā side pot un beidzot ar pirmo).

33. Misdeal ir situācija, kad kārtis vēlreiz jāsajauc un jādala no jauna. Par misdeal tiek uzskatītas sekojošas situācijas:

     Pirmā izdalītā kārts nejauši atveras.

     Kāršu izdales laikā nejauši atveras vairāk kā viena kārts.

     Krupjē uzsāk kāršu dalīšanu no nepareizā spēlētāja.

     Kāršu izdales laikā krupjē izlaidis vienu spēlētāju un nav iespējams salikt kārtis pareizā secībā.

     Kādam no spēlētājiem ir izdalīts mazāk kāršu kā nepieciešams. (Izņemot gadījumu, kad spēlētājs atrodas uz button pozīcijas un šim spēlētājam trūkstošo kārti ir iespējams izdalīt.)

     Kādam spēlētājam tiek izdalīts vairāk kāršu kā nepieciešams (Izņemot gadījumu, ja spēlētājs ir nākamais pēc button un krupjē nekavējoties pamana kļūdu. Šajā gadījumā kārts tiek paņemta atpakaļ un izmantota kā dedzinātā.)

34. Jaunajā partijā pretenzijas, kas attiecas uz iepriekšējām partijām, netiek ņemtas vērā.

35. Negodīgas spēles gadījumā, kazino vadībai ir tiesības aizliegt diviem vai vairākiem spēlētājiem spēlēt pie viena galda.

36. Negodīgas spēles gadījumā, turnīru vadītājam ir tiesības apskatīties spēlētāja kārtis.

37. Lēmumu pieņemšanā turnīru vadītājis seko godīgas spēles noteikumiem. Taisnīga lēmuma pieņemšanai nestandarta situācijās dažkārt ir iespējama formāli tehnisku noteikumu neievērošana.

38. Visas problēmas un pretenzijas tiek risinātas uz vietas un galīgais lēmums ir turnīru vadītājiem. Pretenzijas, kuras nav laicīgi izteiktas, netiek apspriestas.

 
Cash-Game noteikumi
 1. Cash Game spēlēs tiek izmantoti tikai cash žetoni.

     2.  Likmes, kuras ir izdarītas skaidrā naudā, netiek pieņemtas. Skaidru naudu var apmainīt rêt žetoniem tikai pirms partijas sākuma.

 1.  Lai piedalītos spēlē, spēlētājam nepieciešams piereģistrēties pie Turnīru vadītāja. Ja līdz spēles sākumam spēlētājs nav ieradies, tad viņš var zaudēt savu vietu.
 2. Spēlētājs, kurš piedalās turnīrā nevar pieteikties Cash-Game.

5.    Vienlaicīgi pie viena Cash Game galda maksimums var spēlēt 9 cilvēki.

 1. Cash Game vienmēr tiek izmantots Dealer Button. Dealer Button vienmēr tiek izspēlēts pirms Cash Game sākuma..
 2. Minimālo un maksimālo Buy-in nosaka Turnīru vadītājs atkarībā no spēles veida un Blind lieluma.
 3. Jauns spēlētājs var piedalīties spēlē iemaksājot minimālo Buy-in. Buy-in var iemaksāt skaidrā naudā vai ar cash žetoniem.
 4. Jaunajam spēlētājam ir tiesības izvēlēties brīvu vietu pie galda, pēc tam, kad viņš ir izdarījis savu izvēli, neviens cits nedrīkst pretendēt uz šo vietu.
 5. Spēlētājs var mainīt savu vietu pie galda. Gadījumā ja cash game spēles dalībnieks maina savu sēdvietu un tā rezultātā palaiž garām big vai small blind, viņam tik un tā ir jāiemaksā izlaistā likme.
 6. Ja spēlētājs savas vietas maiņas laikā izlaiž obligātās likmes, viņam vienalga tās ir jāsamaksā.
 7. Jaunais spēlētājs var sākt spēli uzliekot likmi, vienādu ar Big Blind (New player’s Blind) vai arī pagaidīt, kad pienāks viņa kārta likt Big Blind.
 8. Spēlētājam, kuram nav žetonu, nedrīkst izdalīt kārtis. Kārtis spēlētājam drīkst izdalīt tikai tādā gadījumā, ja viņam ir žetoni, kas ir vienādi ar Big Blind summu.
 9. Cash game laikā, lai piedalītos partijā, spēlētājiem obligāti ir jābūt pie galda. Ja pēc pirmās kārts izdalīšanas spēlētājs neatrodas pie galda, viņa kārtis tiek nekavējoties novāktas muck, pat ja spēlētājs atrodas uz blind pozīcijas.

 1.  Cash-Game  ir iespējams veikt Straddle likme:Pirmā Straddle likme un kā arī visas pārējās Straddle likmes turpmak tiek uzskatītas par Live Straddle. (Gadījumā, ja jauns spēlētājs pievienojās spēlei un viņa pozīcija ir uzreiz aiz  SB un BB pozīcijas (vai aiz citu spēlētāju Straddle likmes), viņam ir iespēja (pēc vēlēšanās)  uzlikt  arī  savu Straddle likmi.)
 2. Spēlētājs  spēlēs laikā drīkst veikt Short Buy-in (uz pusi mazāks kā minimālais Buy in) ne vairāk kā vienu reizi.
 1.  Galda minimumu un maksimumu spēlētājs var mainīt tikai saskaņā ar Turnīru vadītāju/ Menedžeri un, ja piekrīt arī pārējie pie šī galda sēdošie spēlētāji
 2.  Visas spēles – „Table stakes” tas nozīmē, ka spēlē var izmantot tikai uz galda esošos žetonus. Spēlētājam nav tiesību pievienot vai piepirkt žetonus partijas (hand) vidū, kā arī viņam nav tiesību novākt no galda žetonus, kamēr viņš nav beidzis spēlēt, izņemot, ja tie tiek izmantoti par samaksu dzērieniem, ēdienu vai tējas naudu.
 3.  Spēlētājiem pie galda ir aizliegts aizdot vai padot žetonus cits citam
 4.  Spēles gaitā spēlētājam ir tiesības veikt pārtraukumu 30 min. garumā ar Turnīru vadītāja piekrišanu. Ja spēlētājs atstāj galdu bez Turnīru vadītāja piekrišanas, tad viņš var zaudēt savu vietu.
 5.  Ja spēlētājs nevar pieņemt lēmumu ilgākā laikā, Turnīru vadītājs ir tiesīgs nozīmēt noteiktu laika posmu, kurā spēlētājam ir jāpieņem lēmumu.
 6.  Ja spēlētājs, beidzot spēli, aiziet no galda un stundas laikā atgriežas atpakaļ, tad viņam ir jāsēžas pie galda ar summu, ar kādu aizgāja no tā.
 7. Kazino ietur komisijas naudu  4% apmērā no katras bankas (25 € - 1€, 50 € -2 € un t.t )(Rake).
 8. Komisijas nauda vienmēr tiek ņemta no galvenās bankas (Main Pot).
 9. Ja spēle ir beigusies līdz tam, pirms ir izveidojies Flop (spēles ar Flop) vai arī līdz tam, kā ir izgājusi otrā atvērtā kārts (Stud games), tad tādā gadījumā Rake netiek ieturēts. (No Flop – No Rake)
 10. Run It Twice.

Gadījumā, ja 2 vai vairāk spēlētāji uzlikuši likmes „All InAll In” un krupjē ir gatavs atvērt atlikušās kārtis, spēlētājiem ir iespēja izmantot opciju Run it Twice.

Ja viens no spēlētājiem piedāvā izmantot šo iespēju un visi pārēji spēlētāji, kuri piedalās šajā partijā, piekrīt, tad krupjē:

 • ja spēlētāji uzlikuši All in'i pirms flop, tad tiek atvērts  pirmais flop, turn un river (nodedzinot visas nepieciešamās kārtis) un pēc tam tiek nodedzināta vēl viena kārts un tiek atvērts vēl viens flop, turn un river (atkal nodedzinot visas nepieciešamās kārtis).
 • ja spēlētāji uzlikuši All in'i pēc flop , tad tiek atvērts  pirmais turn un river (nodedzinot visas nepieciešamās kārtis) un pēc tam tiek nodedzināta vēl viena kārts un tiek atvērts vēl viens turn un river (nodedzinjot visas nepieciešamās kārtis).
 • ja spēlētāji uzlikuši All in'i pēc turn, tad tiek atvērts  pirmais river (pirms tam nodedzinot kārti) un pēc tam tiek nodedzināta vēl viena kārts un tiek atvērts vēl viens river.
 • Situācijā ar trīs un vairākiem spēlētājiem, kad tika pielīdzināts  All-in (tika izveidots Main Pot un Side Pot) un viens spēlētājs negrib spēlēt uz diviem flopiem, tad pārējiem spēlētājiem kuriem pieder Side pot/’i  ir atļauts spēlēt uz diviem flopiem, bet galvenā banka (main pot) attiecās tikai uz augšējām kārtīm (pirmais flop, turn, river)*.

* Gadījumā, ja "All in" spēlētājs zaudē Main Pot'u, tad pārējiem spēlētājiem ir atļauts spēlēt uz diviem flopiem arī uz Main Pot.

Gadījumā, ja pie cash game galda spēlē 5 Card Omaha vai Courchevel, visas kārtis var būt dalītas Run it twice tikai tad, ja pie galda spēlē 7 vai mazāk spēlētāji.

Run It Twice opcija tiek  izmantota spēlēs ar Blinds 2-2 € un augstāk.

 
Turnīru noteikumi
 1. Turnīrs – tās ir sacensības, kurās spēlētāji par dalību maksā noteiktu naudas summu. No iemaksātās naudas veidojas balvu fonds, kas pēc noteiktas sistēmas tiek dalīts starp uzvarētājiem un atkarībā no dalībnieku skaita, tiek noteikts apbalvoto vietu skaits
 2. Olympic Poker Club’ā ir iespēja spēlēt dažadu veidu turnīru:

·         “Rebuy” – turnīrs, kurā spēlētājiem, kuriem ir beigušies žetoni, ir iespēja tos piepirkt noteiktā laika posmā

·          „Freezout” – turnīrs, kurā spēlētājiem nav iespējas piepirkt žetonus

 1. Dalībai turnīrā, spēlētājam ir jāpiereģistrējas, kā arī jāsamaksā dalības maksu Olympic Voodoo Casino kasē. Reģistrācija mājās lapā (vai pa telefonu) negarantē vietu pie turnīra galdiem, ja dalības maksa netika apmaksāta 30 minūtes pirms turnīra sākuma
 2. Kazino ir tiesības ierobežot turnīra reģistrācijas noteikumus.
 3. Ja gribētāju skaits ir lielāks par pieļaujamo spēlētāju skaitu turnīrā, tad tiek veidots gaidīšanas saraksts, kurā arī var piereģistrēties, bet piedalīties var tikai tādā gadījumā, ja atbrīvosies vieta pamatsarakstā

·         „Rebuy” turnīrā Rebuy periodā.

·          “Freezeout” turnīrā stundas garumā vai turnīra vadītāja nozīmētā laikā

 1.  Pozīcija gaidīšanas sarakstā ir individuāla un nevar būt piešķirta kādam citam.
 2. Turnīrs notiek, ja dalībnieku ir ne mazāk kā 4 cilvēki. Pretējā gadījumā turnīrs būs atcelts un tie, kuri jau ir samaksājuši par dalību, ir tiesīgi saņemt savu naudu atpakaļ
 3. Turnīra sākumā visi dalībnieki saņem vienādu skaitu turnīra žetonu. Ar šiem žetoniem var spēlēt tikai turnīrā un tiem nav naudas vērtības.
 4.  Spēlētājam ir aizliegts padot savus žetonus citiem spēlētājiem.
 5.  Spēlētājam ir aizliegts iznest šos žetonus ārpus kazino telpām
 6. Vietas pie galda tiek izlozētas starp visiem turnīra dalībniekiem. Spēlētājiem nav tiesību mainīties ar iegūtajām vietām
 7.  Spēlētājam ir pašam jāspēlē turnīrā – izmantot citu spēlētāju savā vietā ir aizliegts. Kā arī ir aizliegts skatītājiem vai citiem spēlētājiem dot padomus pieņemamā lēmuma sakarā.
 8.   Ja spēlētājs ir samaksājis par dalību un ir zināms, ka viņš nokavēs, tad kavētāja žetoni tiek izspēlēti turnīrā kopā ar pārējiem. Visas obligātās likmes dīleris liek kavētāja vietā.
 9.  Ja spēlētājs jebkādu iemeslu dēļ nav ieradies uz turnīru, tad viņa žetoni tiek izspēlēti turnīrā tikai noteiktā laika garumā.
 10. Spēlētājs var saņemt atpakaļ samaksāto naudu par dalību turnīrā sekojošos gadījumos:

·          Ja, ir zināms, ka turnīrs kaut kādu iemeslu dēļ tiek atcelts.

·          Ja spēlētājs brīdina, ka viņš neieradīsies uz turnīru līdz tā sākumam, viņš var saņemt savu naudu, ja tam ir svarīgs pamatojums, un ar turnīru vadītāja piekrišanu.

 1.  Spēlētājs, kurš ir atstājis galdu, vienalga saņem kārtis un viņam ir jāliek Ante vai Blind likmes. Dīlerim ir tiesības likt obligātās likmes klāt neesošā dalībnieka vietā
 2.  Kārtis tiek izdalītas visiem turnīra dalībniekiem, neatkarīgu no tā vai spēlētājs ir uz vietas vai nav.
 3. Ja pēc pirmās kārts izdalīšanas spēlētājs neatrodas pie galda, viņa kārtis tiek nekavējoties novāktas muck, pat ja spēlētājs atrodas uz blind pozīcijas.

 4. Minimālās likmes (Small/Big Blind, Ante, Forced Bet) tiek paaugstinātas saskaņā ar iepriekš noteiktu kārtību.

 5.  Ja vidējā steka lielums ir mazāks kā 10 Big Blind, tad turnīra vadītājam ir tiesības atkārtot to pašu līmeni otru reizi. Vairāk kā divas reizes līmenis netiek atkārtots.
 6. Turnīra laikā pie visiem galdiem ir jābūt vienādam spēlētāju skaitam.Spēlētāju skaits pie galdiem pastāvīgi tiek regulēts saskaņā ar spēlētāju aiziešanu no turnīra.
 7.  Galdu balansēšana notiek pēc sekojošas sistēmas: izlidojušā spēlētāja vietā tiek pāŗcelts BB pozīcijas spēlētājs.
 8.  Spēlētāju vietas no izformētā galda vienmēr tiek izlozētas.
 9.  Spēlētāju vietas pie fināla galda vienmēr tiek izlozētas.
 10.  Galdu balansēšanas laikā, spēlētājiem uzreiz ir jāpārsēžas uz ierādīto vietu
 11.  Ja no turnīru atstāj divi vai vairāk spēlētāji, tad viņu vietu ieņemšana tiek noteikta pēc punktu skaita (kam bija vairāk punktu, tas ieņem labāku vietu
 12.  Ja turnīrā ir palikuši divi spēlētāji, tad spēlētājam pie kura atrodas Button ir jāliek Small Blind un otrs spēlētājs liek Big Blind. Šie noteikumi attiecas arī uz Heads-up turnīriem.
 13.  Likmes, līmeņi un sākuma punktu skaits (turnīra struktūra) tiek plānota iepriekš un katrs turnīra spēlētājs var saņemt šo informāciju pirms turnīra sākuma.
 14.  Pirms turnīra sākuma kazino ir tiesības mainīt ieplānoto turnīra struktūru, par to visiem turnīra dalībniekiem jābūt iepriekš informētiem
 15.  Ja spēlētājs pietiekami ilgi nepieņem lēmumu, tad jebkurš no spēlētājiem pie šī galda ir tiesīgs palūgt Turnīru vadītāju uzņemt 1 minūti „Time”. Ja pēc minūtes beigšanās spēlētājs joprojām nav pieņēmis lēmumu, tad Turnīru vadītājs sāk 10 sekunžu atskaiti. Pēc 10 sekunžu beigšanās šī spēlētāja kārtis automātiski tiek uzskatītas kā Dead Hand(Fold). (Turbo turnīros - 30 sekundes).
 16. Time” var pieteikt spēlētājs tikai tam galdam, pie kura viņš spēlē. Turnīru vadītājs var nepieteikt, ja viņš neuzskata to par vajadzīgu.
 17.  Manipulēt ar iespēju pieteikt „Time” nav atļauts un šī noteikuma pārkāpšanas gadījumā spēlētājs var saņemt brīdinājumu vai sodu.
 18.  Turnīra laikā uz galda var atrasties tikai turnīra žetoni, žetona izņēmums, kas tiek izmantots kā „Card Cap” (žetons vai veiksmes talismans) vai cashžetons Terminator turnīrā, kas tiek izmantots, kā Terminator žetons.
 19.  Kombinācija tiek noteikta tikai pēc atvērtām kārtīm. Kombinācija, ko spēlētājs paziņo mutiski, netiek uzskatīta par derīgu.
 20. Pēc noteiktā līmeņa laika beigšanās, nākamais līmenis ir spēkā ar nākamo kāršu izdali. Ja dīleris ir paspējis izdalīt kaut vienu kārti, tad šī roka tiek izspēlēta vēl ar vecajiem blaindiem
 21.  Kārtis, kuris ir nomestas, uzreiz pārvieto uz Muck un nevienam nav tiesību apskatīt šīs kārtis.
 22.  Ja priekš balvu vietas vai reitinga punktu vietas noteikšanas atstāt turnīru nepieciešams tikai vienam spēlētājam, tad kāršu izdale uz viesiem pārējiem galdiem notiek sinhroni, līdz brīdim, kad viens spēlētājs atstās turnīru (starptautiskie turnīri).
 23.  Ja dīleris savāc spēlētāja kārtis, kurš nav tās sargājis, tad šis spēlētājs nevar saņemt atpakaļ viņa uzliktos žetonus. Izņēmums ir, ja šis spēlētājs ir veicis Raise  un neviens viņam nav atbildējis.
 24.  Ja spēlētājs pāriet no izformētā galda uz citu un atrodas starp Small Blind un Button, tad viņš izlaiž šo kāršu izdali un nākamajā kāršu izdalē Button tiek pārvietots viņam garām pie nākamā spēlētāja
 25.  Spēlētājiem ir aizliegts komentēt iespējamo kombināciju, kas attiecas uz nomestajām vai uz rokām esošajām kārtīm.